اساتید شورای پژوهشی

اساتید شورای پژوهشی پژوهشکده اعجاز قرآن 
ردیف نام  نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی
1 محمد ابراهیمی ورکیانی دکتری فقه مبانی حقوق دانشیار (حجت الاسلام)
2 غلامرضا براتی دکتری جغرافیای طبیعی/ اقلیم شناسی دانشیار
3 مصطفی برهانی دکتری مهندسی برق/ مخابرات استادیار
4 محمد مهدی بابا پور گل افشان دکتری الهیات و معارف اسلامی دانشیار
5 حبیب بشیر پور دکتری ادیان و عرفان تطبیقی -
6 عبدالرضا پور ذهبی دکتری فقه و اصول حجت الاسلام
7 فرزانه تاج آبادی دکتری زبان‌شناسی همگانی استادیار
8 مهیار جاویدروزی دکتری عمران- سازه استادیار
9 غلامرضا حسن‌زاده دکتری پزشکی/ آناتومی استاد
10 بابک خدادوست دکتری فیزیک / علوم و فنون هسته‌ای استادیار
11 قاسم درزی دکتری علوم قرآن و حدیث استادیار
12 اعظم ذبیحی دکتری فیزیک -
13 محمد ذکائی دکتری ریاضی/ آمار دانشیار
14 حجت رسولی دکتری زبان و ادبیات عربی استاد
15 فرزانه روحانی مشهدی دکتری علوم قرآن و حدیث استادیار
16 سید محمد سادات منصوری دکتری فقه و اصول حجت الاسلام
17 حسین شجاعی دکتری فیزیک/ گرانش و کیهان‌شناسی دانشیار
18 علیرضا طالب‌پور دکتری هوش مصنوعی دانشیار
19 محمد مهدی طهرانچی دکتری فیزیک/ ماده (چگال) استاد
20 محمد رضا فقیهی دکتری ریاضی/ آمار دانشیار
21 مهرداد فرهودی دکتری فیزیک/ گرانش و کیهان‌شناسی استاد
22 علی محمد فرهاد‌زاده دکتری- حوزوی نماینده نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
23 بهجت قاسمی دکتری هسته ای استادیار
24 محمود قربانلو دکتری- حوزوی -
25 حمید لطیفی دکتری اتمی مولکولی استاد
26 حسین مقیسه دکتری الهیات و معارف اسلامی استادیار
27 محمد علی مظاهری دکتری علوم تربیتی و روان شناسی استاد
28 مهین ناز میردهقان فراشاه دکتری زبان‌شناسی همگانی دانشیار
29 احمد رضا محرابیان دکتری علوم زیستی استادیار
30 صدیقه معینی دکتری فیزیک مربی
31 اسفندیار مهرشاهی دکتری مخابرات دانشیار
32 محمد رضا مشکات الدینی دکتری مهندسی برق استادیار 
33 مصطفی مرادی دکتری فیزیک/ فوتونیک استادیار
34 علی مقدسی دکتری شیمی- فیزیک -
35 بهاره مظاهری طهرانی دکتری علوم قرآن و حدیث -
36 سعداله نصیری قیداری دکتری فیزیک استاد
37 امید نوری دکتری علوم باغبانی استادیار