اعضای حقوقی و حقیقی هیئت امنا دانشگاه شهیدبهشتی

ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
1
آقای دکتر محمد علی زلفی گل
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا
2
آقای دکتر سعداله نصیری قیداری
رئیس دانشگاه ودبیر هیئت امنا
3
آقای دکتر سعید سهراب پور
رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی
4
آقای دکتر محمد سلیمانی
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه
5
آقای دکتر امیرعلی سیف الدین
نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
6
آقای دکتر رضا اردکانیان
وزیر نیرو و عضو حقیقی هیئت امنا
7
آقای مهندس محمد جواد آذری جهرمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو حقیقی هیئت امنا
8
حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید مصطفی محقق داماد
عضو هیئت امنا
9
آقای دکتر محمد حسین شریف زادگان
عضو هیئت امنا
10
آقای دکتر مجید قاسمی
عضو هیئت امنا
11
آقای دکتر هادی ندیمی
عضو هیئت امنا