اخبار

گزارش جشنواره آموزش دانشگاه شهید بهشتی

جشنواره آموزش دانشگاه شهید بهشتی در سال 1400، با تقدیر از مدرسان برگزیده، واحدهای برتر آموزشی و الگوهای موفق یادگیری الکترونیکی، یکشنبه 19 اردیبهشت برگزار شد.

بازدید 8
ایجاد انگیزه و حس رقابت سالم مهم ترین هدف برگزاری جشنواره روابط عمومی است

«جشنــواره معرفـی و تجلیــل از واحدهـای برتـر دانشگـاه شهیـدبهشتی» برای نخستین بار همزمان با 27 اردیبهشت روز جهانی ارتباطات برگزار می شود. برای بررسی دلایـل و چرایـی برگزاری این جشنواره گفـت و گویـی با دکتر رسولـی، مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومـی انجام دادیم.

بازدید 336
پیام رئیس دانشگاه به مناسبت سالروز میلاد امام حسن مجتبی (ع) و روز ملی اکرام و تکریم خیرین

دکتر سعدالله نصیـری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، طی پیامی سالروز میلاد امام حسن مجتبـی (ع) و روز ملـی اکـرام و تکریـم خیریـن تبریک گفت.

بازدید 1751

پیام ریاست

پیام تبریک رئیس دانشگاه به دکتر کاظمی و دکتر نژاد ابراهیمی

رئیس دانشگاه ارتقا مرتبۀ دکتر کاظمی و دکتر نژاد ابراهیمی را تبریک گفت

پیام رئیس دانشگاه به مناسبت سالروز میلاد امام حسن مجتبی (ع) و روز ملی اکرام و تکریم خیرین

دکتر سعدالله نصیـری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، طی پیامی سالروز میلاد امام حسن مجتبـی (ع) و روز ملـی اکـرام و تکریـم خیریـن تبریک گفت.

تسلیت رئیس دانشگاه به مناسبت رحلت دکتر دارابکلایی

دکتر نصیری قیداری درگذشت دکتر دارابکلایی، عضو هیات علمی بازنشسته دانشکده الهیات و ادیان را تسلیت گفت.

تسلیت رئیس دانشگاه به دکتر جوانبخت

دکتر نصیری قیداری درگذشت والده گرامی دکتر فرهاد جوانبخت، را تسلیت گفت.