صفحه اصلی
برگزاری دوره آموزشی برای دانشجویان دانشگاه نزوی، کشور عمان
  • 1102 مشاهدات
 

دوره آموزشی بیوتکنولوژی برای پانزده نفر از دانشجویان  دختر دانشگاه نزوی، کشور عمان، به مدت 10 روز در تاریخ 17 لغایت 28 خرداد ماه در مرکز پروتئین برگزار شد. رویکرد علمی دوره بیوتکنولوژی میکروبی مشتمل بر کلونینگ مولکولی و بیان خارج سلولی پروتئین، تخلیص و ارزیابی کمی و کیفی پروتئین و لایه نشانی محصول پروتئینی روی نانو الیاف پلیمری و رویکرد اجرایی آن اجرای 32 ساعت آموزش تئوری و 28 ساعت آموزش عملی/آزمایشگاهی بود. در پایان از گروه همراه عمانی و دانشجویان برگزیده تقدیر به عمل آمد.

خبر تیم عمان-1.jpg

خبر تیم عمان-1.jpg​​​​​​​