گروه‌های آموزشی

کارشناس گروه‌های آموزشی

خانم وجیهه نجار

​​​​​​​تلفن تماس:
  • ۲۹۹۰۲۷۷۰
  • ۲۲۴۳۱۶۶۳
​​​​​​​پست الکترونیک:

گروه فیزیک بنیادی

معرفی گروه

اين گروه به طور عمده مباحث بنيادی علم فيزيک همچون موضوعات ذرات بنيادی، گرانش، کيهان شناسی، اخترفیزیک، رياضی‌فيزيک، مکانیک آماری و غیره را هدف قرار می­‌دهد. از جمله شاخه‌‌های پژوهشی در این حوزه می­‌توان به شناخت نیروهای حاکم بر طبیعت و برهم­کنش­‌ها، روش­‌های نوین در ریاضی‌فیزیک، ساختارهای کیهانی در مقیاس­‌های مختلف، اخترفیزیک، نقش تقارن­‌های دقیق و تقریبی در طبیعت، مسأله ابعاد اضافی، فیزیک آماری و تحلیل سیستم‌های پيچیده، غیرخطی و غیرتعادلی اشاره نمود.

مدیر گروه فيزيک بنيادی و سرپرست گروه فیزیک نجوم و اخترفیزیک

دكتر-رياضي.jpg​​​​​​​دکتر محمد علی اکبری
 
دانشیار گروه فیزیک بنیادی
زمینه تحقیقاتی: ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها
شماره تلفن: ۲۹۹۰۵۰۴۰
پست الکترونیک
:  m_aliakbari AT sbu.ac.ir
مشاهده پروفایل
 

اعضای هیأت علمی گروه فیزیک بنیادی​

اعضای هیأت علمی گروه نجوم و اختر فیزیک

اعضای هیأت علمی وابسته به گروه فیزیک بنیادی​

گروه فیزیک سامانه‌های پیچیده و زیستی

امروزه تقسيم‌بندی­‌های سنتی علوم در حال دگرگونی است و ديگر شاخص تمایز بارزی بین رشته‌های مختلف ترسیم نمی‌شود. مفاهيم نوظهوری پدیدار شده‌اند که متعلق به رشته خاصی از تقسیم‌بندی‌های مرسوم نمی­‌باشند و از طرفی يک رشته به تنهايی قادر به پاسخ گويی کامل به برخی از این مفاهیم نيست. به بيانی ديگر پيچيدگی‌های علوم نوين که از يک سو خود معلول پيشرفت‌های چشم‌گير علوم پايه می‌باشد به همراه درخواست جامعه بشری، عامل اصلی بنای چنين حوزه‌های علوم ميان‌رشته‌ای می‌باشند. امروزه يکی از محورهای مورد توجه در کشورهای توسعه‌يافته برای تضمين بقا و در کشورهای در حال توسعه برای رسيدن به يک توسعه پايدار با روندی در حال رشد، بی‌شک نگاه درست مبتنی بر عقلانيت و آينده‌نگری در چنين حوزه‌هاي جديد علمی می‌باشد. اين شاخه از علم فيزيک به مسائلی می­ پردازد که نه تنها دغدغه فيزيکدانان بلکه در سایر رشته­ ها نیز مورد علاقه پژوهشگران است.
​​​​​​​

سرپرست گروه فیزیک سامانه‌های پیچیده و زیستی

دكتر-قربانعليلو.jpg​​​​​​​دکتر محمد قربانعلیلو​​

دانشیار گروه فیزیک  کاربردی و مواد پیشرفته
زمینه تحقیقاتی: پلاسما
 
شماره تلفن: ۲۹۹۰۵۰۴۱
پست الکترونیک
: mh_alilu AT sbu.ac.ir
 

اعضای هیأت علمی گروه فیزیک سامانه‌های پیچیده و زیستی

اعضای هیأت علمی وابسته به گروه فیزیک سامانه‌های پیچیده و زیستی

گروه فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته

خاستگاه اين گروه به طور عمده پژوهش در مباحث علم فيزيک با دورنمای ارتقای توانمندی­های کاربردی و رفع نيازهای صنعتی، توليد فناوری روز و نگاهی به فناوری‌های آينده است. عمده فعالیتهای پژوهشی در دانشکده  متمرکز بر حوزههای زیر است:
  • ماده چگال
  • پلاسما
  • اپتیک
  • لیزر

مدیر گروه فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته

دكتر-قربانعليلو.jpg​​​​​​​دکتر محمد قربانعلیلو​​

 
دانشیار گروه فیزیک  کاربردی و مواد پیشرفته
زمینه تحقیقاتی: پلاسما
 
شماره تلفن: ۲۹۹۰۵۰۴۱
پست الکترونیک
: mh_alilu AT sbu.ac.ir
 
 

اعضای هیأت علمی گروه فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته

اعضای وابسته به گروه فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته