معاون آموزشی

​​​​​​​​​​​​​​
آقای دکتر روح الله کریم‌زاده سورشجانی
دانشیار گروه فيزيک كاربردی و مواد پيشرفته

زمینه تحقیقاتی: لیزر
 
 
تلفن: ۲۹۹۰۲۷۷۹
پست الکترونیک: r_karimzadeh AT sbu.ac.ir

کارشناس مسئول آموزش و کارشناس امور آموزشی مقطع دکتری

خانم راضیه خلجی
 • تلفن تماس:  ۲۹۹۰۲۷۲۷
 • فاکس:     ۲۲۴۳۱۶۶۳

کارشناس امور آموزشی مقطع کارشناسی ارشد

آقای علی کاظمی
 • تلفن تماس:  ۲۹۹۰۲۷۱۵
 • پست الکترونیک:  kazemi.amoozesh@gmail.com

   

کارشناس امور آموزشی مقطع کارشناسی

آقای حامد ارنجی
 • تلفن تماس:     ۲۹۹۰۵۰۵۴
 • پست الکترونیک: ​​Aranji.amoozesh@gmail.com
​​​​​​​

کارشناسان آزمایشگاه

 
 • آقای عبدالرحیم قلاوند
  •   تلفن تماس:  ۲۹۹۰۲۷۸۵
  • پست الکترونیک: rahim.ghalavand375@gmail.com

   ​​​​​​​
 
 • خانم نسرین طائفی
  •  تلفن تماس:  ۲۹۹۰۲۷۸۵