صفحه اصلی
زمان مصاحبه رشته کاربردپرتوها
  • 493 مشاهدات

بسمه تعالی

به اطلاع مقاضیان محترم می‌رساند، مصاحبه دانشجویان دکتری ورودی 97 گرایش کاربردپرتوها مورخ 06/03/97 برگزار می شود.