صفحه اصلی
زمان مصاحبه رشته کاربردپرتوها
  • 1039 مشاهدات

بسمه تعالی
به اطلاع مقاضیان محترم می‌رساند، مصاحبه دانشجویان دکتری ورودی 97 گرایش کاربردپرتوها مورخ 06/03/97 برگزار می شود.