اداره امور اجرائی و هماهنگی

 کارکنان اداره امور اجرایی و هماهنگی

نام و نام خانوادگی​ 
سمت 
تلفن
خانم عرب​​ 
 سرپرست اداره امور اجرایی و هماهنگی ​​ 
29902287
 
 
 

وظایف اداره امور اجرایی و هماهنگی

  •                سازماندهی آئین‌نامه‌ها و ایجاد آرشیو فیزیکی تفاهم‌نامه‌ها، قراردادها، موافقت‌نامه‌ها؛
  •                ایجاد آرشیو فیزیکی و مستندسازی تمامی فعالیت‌ها، آیین‌نامه‌ها و فرایندهای اداری حوزۀ ریاست دانشگاه؛
  •                همکاری و تعامل مؤثر و سازنده با سایر اداره‌های حوزۀ ریاست به‌خصوص ادارۀ روابط عمومی و اطلاع‌رسانی .