اخبار

گزارش یک‌صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای دانشگاه

یک‌صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای دانشگاه، به ریاست دکترسعداله نصیری قیداری، رئیس دانشگاه و با حضور دکتر محمدتقی نظرپور، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت عتف؛ چهارشنبه یکم اردیبهشت 1400 برگزار شد.

بازدید 7
نخستین جشنــواره روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود

نخستین «جشنــواره معرفـی و تجلیــل از واحدهـای برتـر دانشگـاه شهیـد بهشتـی در تعامل با روابط عمومی» با حضور رئیس دانشگاه برگزار می شود.

بازدید 119
جشنواره آموزش دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد

جشنواره آموزش دانشگاه شهید بهشتی در سال 1400، با تقدیر از مدرسان برگزیده، واحدهای برتر آموزشی و الگوهای موفق یادگیری الکترونیکی، یکشنبه 19 اردیبهشت برگزار شد.

بازدید 129

اطلاعیه ها

انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده علوم زمین

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 7 اردیبهشت 1400، دکتر محمدحسین آدابی، استاد دانشکده علوم زمین را به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده فوق منصوب کرد.

انتصاب سرپرست گروه اقتصاد

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 13 اردیبهشت 1400، دکتر حسین صمصامی مزرعه آخوند، استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی را به عنوان سرپرست گروه اقتصاد دانشکده فوق منصوب کرد.

ابقای مدیر گروه مخابرات

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 19 اردیبهشت 1400، دکتر داوود غرویان، دانشیار دانشکده مهندسی برق را در سمت مدیر گروه مخابرات ابقا نمود. 

ابقا رئیس پژوهشکدۀ گیاهان و مواد اولیۀ دارویی

 رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ دکتر علیرضا قاسمپور، رئیس پژوهشکده گیاهان و مواد اولیۀ دارویی را در سمت رئیس این پژوهشکده ابقا نمود. 

کنگره ، همایش ها و کارگاه های آموزشی