اخبار

جلسه معارفه سرپرست گروه علوم و زیست فناوری گیاهی و سرپرست گروه میکروبیولوژی و زیست‌فناوری میکروبی

جلسه معارفه سرپرست گروه علوم و زیست فناوری گیاهی و سرپرست گروه میکروبیولوژی و زیست‌فناوری میکروبی

بازدید 64837
سرپرست مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی معرفی شد

سرپرست مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی معرفی شد

بازدید 65468
مدیران گروه های آموزشی «حسابداری» و «مدیریت دولتی» معرفی شدند

مدیران گروه های آموزشی «حسابداری» و «مدیریت دولتی» معرفی شدند

بازدید 64903

اطلاعیه ها

انتصاب سرپرست گروه برنامه‌ریزی و بهره‌برداری سیستم‌های قدرت

دکتر نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی طی حکمی در تاریخ9 اسفند 1399دکتر محمدآقا شفیعی استادیار دانشکده مهندسی برق را به سمت سرپرست گروه برنامه‌ریزی و بهره‌برداری سیستم‌های قدرت دانشکد فوق منصوب کرد

سرپرست گروه مدیریت بازرگانی منصوب شد

انتصاب سرپرست گروه مدیریت بازرگانی

سرپرست گروه معماری کامپیوتر و شبکه منصوب شد

انتصاب سرپرست گروه معماری کامپیوتر و شبکه

سرپرست گروه روانشناسی منصوب شد

انتصاب سرپرست گروه روانشناسی

کنگره ، همایش ها و کارگاه های آموزشی