کارشناسی

 

فرم‌ها و مدارک موردنیاز دانشجویان کارشناسی ​

برنامه پيشنهادی اخذ واحد در نيمسال‌های دوره کارشناسی مهندسی مکانيک ​ دانلود
فرم پیشنهاد پایان‌نامه کارشناسی دانلود​
صفحه اول پروژه پایانی دوره کارشناسی​ دانلود​
فرم‌های دوره کارآموزی​ دانلود
فرم تقاضای انصراف از تحصیل​ دانلود
فرم تقاضای مهمان تکدرس​ دانلود
فرم تقاضای مهمان کامل​ دانلود
فرم تغییر رشته/ تغییر گرایش/ انتقال توأم با تغییر رشته​ دانلود​​
فرم درخواست معرفی به استاد دانلود
​فرم رتبه و معدل کارشناسی  دانلود​  
​فرم ارزیابی اولیه پیشنهاد پروژه کارشناسی​ ​​​دانلود​
​فرم درخواست و تحویل ریزنمرات ​​​​دانلود​

 ​

سرفصل دروس کارشناسی مهندسی مکانیک​

سرفصل دروس کارشناسی مهندسی انرژی​​​

سرفصل دروس کارشناسی مهندسی صنایع​

 

آیین‌نامه‌ها

آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشجویان ورودی 1393 لغایت 1396 دانلود
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشجویان ورودی 1393 لغایت 1396 دانلود
الحاقیه ماده 8 آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشجویان ورودی 1393 لغایت 1396 دانلود
آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشجویان ورودی 1397 و مابعد دانلود​​​

 

هدایت تحصیلی و برنامه پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی مکانیک​

برنامه ترمی رشته مهندسی انرژی​

جهت دریافت آخرین شیوه‌نامه نگارش پایان‌نامه به آدرس https://irandoc.ac.ir​ مراجعه شود.