راهنماها و تقویم آموزشی

 

دستورالعمل‌ها و فرم‌های موردنیاز دانشجویان در کلیه مقاطع

راهنمای انتخاب واحد در سیستم جامع آموزشی گلستان دانلود
راهنمای درخواست پیشخوان سیستم جامع آموزشی گلستان برای دریافت دانشنامه و ریزنمرات دانلود​​​
فرم درخواست و تحویل ریزنمرات دانشجویان مشغول به تحصیل دانلود​
راهنمای ثبت و تأیید درخواست خروج از کشور دانلود​​​
فرایند ثبت درخواست در سیستم گلستان جهت مطرح شدن درکمیسیون موارد خاص دانشگاه​ دانلود

 

تقویم‌های آموزشی

تقویم آموزشی سال 1400-1399

تقویم آموزشی سال 1399- 1398​