بررسي هاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليت هاي پژوهشي در دانشکده .  
 

. مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي و ارزيابي عملكرد پژوهشي دانشکده .

· همكاري در ارائه خدمات علمي، برگزاري سيمنارها و كنفرانس­هاي علمي.

· اجراي كليه امور قرار دادهاي پژوهشی .

· تشکیل جلسات شورای پژوهشی دانشکده.

· نظارت بر كليه امور پژوهشي دانشکده.

· تشویق و انجام امور مربوط به تقاضای استفاده اعضاي هيأت علمي و دانشجویان دکتری از فرصت هاي مطالعاتي

داخل و خارج، و شرکت در کنفرانسها.

· انجام امور مربوط به تقاضاهای ارتقای اعضاي هيأت علمي.

· مدیریت کتابخانه الکترونیکی دانشکده.

· تهيه برنامه پژوهشي دانشکده.

· شرکت در جلسات شورای تخصصی و شورای پژوهشی دانشگاه در جهت مطرح نمودن موارد مربوط به دانشکده.

· ایجاد "نشریه­ی علوم ریاضی" به کمک شورای پژوهشی دانشکده.

· توسعه و ایجاد مراکز، گروه­ها، هسته­ها، و واحدهای آموزشی- پژوهشی.

· تشویق به برگزاری سخنرانی­های هفتگی (هیات علمی و تحصیلات تکمیلی، با چاپ مقاله ها) از طریق گروه­ها و

واحدهای پژوهشی.

· نظارت و تکمیل سریع تارنمای دانشکده.

· تشکیل کمیته مشاوران آموزشی - پژوهشی برای اعضای هیات علمی پیمانی، و ارتقای مرتبه­ های

اعضای هیات علمی دانشکده.

· شناسایی، معرفی و تشویق (مثلا از طریق اعتبار ویژه) بیش فعالان آموزشی ­_ پژوهشی.

· تجهیز کتابخانه.

· ایجاد بانک مقاله­ های مربوط به تخصص­های اعضای هیات علمی دانشکده.

· ساماندهی دستیاران آموزشی (TA) و پژوهشی (RA). هر دستیار پژوهشی حداقل 4/1 TA انجام دهد

(حل تمرین، تصحیح اوراق میان ترم­ها و تمرین­ها، دروس اصلی کارشناسی ارشد).

· استفاده قسمتی از اعتبار ویژه اعضا برای دانشجویان دیگر.

· تهیه و رتبه­بندی فهرست مجله­ ها. (برای امتیاز دهی و دانشجویان دکتری).

· برگزاری دوره­های آموزشی TEX، زبان، جستجو در اینترنت، گزارش نویسی ، روش پژوهش،

رساله نویسی، مقاله نویسی، ....

· تهیه­ی گزارش نیمسالانه از فعالیت­های پژوهشی و برنامه­ی نیمسال بعد.