آزمایشگاه جامع ریسک
گروه بیم‌سنجی دانشکدهٔ علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی در بهمن ماه ۱۳۹۸ با هدف ایجاد ارتباط علمی و کاربردی میان دانشگاه و صنعت اقدام به تأسیس «آزمایشگاه جامع ریسک دانشگاه شهید بهشتی» نموده است که در ماه‌های پیش‌رو بهره‌برداری از آن آغاز می‌شود. این آزمایشگاه با هدف شناسایی و بررسی مشکلات واحدهای مختلف در حوزهٔ ریسک و با به‌کارگیری ابزار‌های علمی و عملی و تکنولوژی‌های جدید، اقدام به اندازه‌گیری ریسک و مدل‌بندی و طراحی سناریوهای مختلف برای فرایند ارزیابی و مدیریت ریسک می‌نماید و سعی بر این دارد که از ظرفیت خود در پیشبرد و توسعه چرخه ارزیابی مدیریت ریسک در حوزه‌های مختلف صنعت نهایت استفاده را برده و هزینه‌های مرتبط با ریسک را تا حد امکان کاهش دهد. به‌عبارتی جامع‌تر، در این آزمایشگاه بر اساس نیازهای روز جامعه و صنعت پروژه‌های مرتبط با ریسک تعریف و عملیاتی می‌شوند.
مأموریت اصلی آزمایشگاه جامع ریسک به‌طور کلی آموزش، مشاوره، اجرا و پیاده‌سازی پروژه‌های مرتبط با ریسک در حوزه‌های مختلف از جمله (۱) ریسک‌های مالی، بانکی و بیمه‌ای؛ (۲) ریسک‌های زیست محیطی و تغییرات اقلیم؛ (۳) ریسک‌های سایبری؛ (۴) ریسک‌های سلامت و تغییرات هرم جمعیت؛ (۵) ریسک‌های مربوط به بلایا و فجایع طبیعی؛ (۶) ریسک‌های اجتماعی؛ (۷) ریسک‌های مهندسی (نظیر انرژی) و غیره، خواهد بود.
اعضای آزمایشگاه: دکتر امیر تیمور پاینده نجف­آبادی، دکتر محمد ذکائی، دکتر محمدرضا فقیهی حبیب‌آبادی، دکتر احمد خدادای، دکتر احسان بهرامی‌سامانی، دکتر امین حسن‌زاده، دکتر علیرضا طاهریون، دکتر شیرین شعاعی و دکتر ساغر حیدری.

:  تهران، اوین، میدان شهید شهریاری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدهٔ علوم ریاضی، گروه علوم بیم‌سنجی.
 amirtpayandeh@gmail.com
  • ۲۹۹۰۲۹۱۲-۲۹۹۰۳۰۱۱ –۰۲۱