آزمایشگاه بهینه‌­سازی و شبیه‌سازی


در آزمایشگاه بهینه­سازی و شبیهسازی سیستم‌ها تحقیقات کاربردی در زمینه‌های مدل‌سازی و روشهای برنامه‌ریزی ریاضی، روش‌های بهینه­سازی مبتنی‌بر شبیه‌سازی، مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم های تولیدی و پویاییشناسی سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی انجام می‌شود.
 تمرکز اصلی فعالیت‌های این آزمایشگاه پیاده‌سازی روش‌های محاسباتی و استفاده از نرم‌افزارهای حرفه‌ای برای حل مسائل کاربردی در ابعاد بزرگ است. همچنین فعالیت‌های جدیدی در حوزه‌های  شبیه‌سازی سیستم‌های عامل محور، روش‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین  مبتنی‌بر داده‌های واقعی در این آزمایشگاه دنبال می‌شود.
زمینه‌های کاربردی شامل برنامه‌ریزی تأمین و مسیریابی در سیستم‌های لجستیکی، بهینه­سازی تولید از مخازن نفت و گاز، برنامه‌ریزی تولید در پالایشگاه و واحد های پتروشیمی، پیشگیری از خرابکاری در شبکه، داده‌کاوی در تشخیص بیماری، زمان‌بندی اطاق عمل، شبیه‌سازی بخش اورژانس است.
علاوه بر این، به‌کارگیری الگوریتم‌های موجود در تحقیقات دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز از اهداف این آزمایشگاه است.  همچنین مدل‌سازی ریاضی جهت حوزه‌های تحقیقاتی مختلف از جمله مکان‌یابی و جانمایی، سیستم‌های تولیدی، زنجیره‌های تأمین، تجارت الکترونیک و  ... از دیگر اهداف این آزمایشگاه است. در این خصوص هدف برقراری ارتباط با صنعت و حوزه‌های خدماتی جهت مدل‌نمودن و بهینه‌سازی مسائل دنیای واقعی و ایجاد بهبود در سیستم‌های موجود است.
برای مواجهه با مسائل این حوزه‌ها، می‌توان از رویکردهای متنوعی بهره گرفت. از جمله این رویکردها می‌توان به رویکردهایی مانند بهینه­سازی عددی، بهینه‌سازی محدب، تحلیل پوششی داده‌ها، برنامه‌ریزی پویا و رویکردهای هیبریدی اشاره نمود.

اعضای آزمایشگاه: دکتر بیژن احمدی، دکتر محمد خدابخشی و دکتر مسعود حجاریان.

​​​​​​​