صفحه اصلی
رویداد ملی سرمایه گذاری آفرینه
  • 483 مشاهدات

رویداد ملی سرمایه گذاری در کسب و کارهای حوزه صنایع خلاق، نرم و هویت ساز (آفرینه)

شرح خبر

 

افزودن نظرات