گروه علوم اجتماعی

مدیر گروه


دکتر امیر اکبری قمصری

مرتبه دانشگاهی: استادیار

تلفن: 29902460

ایمیل: amir221045@yahoo.de 
tn.jpg

معرفی گروه

گروه جامعه‫شناسی دارای سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ‫ارشد و دکتری است. گرایش عمده در این گروه پژوهشگری است: مقطع کارشناسی با گرایش «پژوهشگری اجتماعی»، مقطع کارشناسی ارشد با گرایش «پژوهش‫ اجتماعی» و مقطع دکتری با گرایش «مسائل اجتماعی ایران» که در واقع ادامۀ پژوهشگری به شمار می‌رود.
آنچه در گروه جامعه‫شناسی و علوم ‫اجتماعی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تدریس می‫شود، جامعه‫شناسی تجربی است که هدفش شناسایی آسیب‫های اجتماعی، تحلیل و تبیین این آسیب‫ها و یافتن راهکار برای رفع آن‌هاست. به همین دلیل است که پژوهش‫های صورت‌گرفته در این گروه همگی پیمایشی هستند. تمرکز این گروه بر آسیب‫شناسی آن را  نسبت به گروه‫های جامعه‫شناسی در دیگر دانشگاه‫ها متمایز می‌سازد. آشنایی دانشجویان با روش‫ها و نظریه‫ها آنان را قادر می‫سازد با تأسیس نهادهای پژوهشی یا جذب شدن در سازمان‫های مختلف به پژوهش‫های آسیب‫شناختی مشغول شوند.
گروه جامعه‫شناسی در حال تدوین گرایشی جدید با عنوان «سیاست اجتماعی» برای مقطع کارشناسی ‫ارشد است. هدف از ایجاد این گرایش ایجاد یک پُل تخصصی بین قانون­گذاری از یک سو و دانش آکادمیک از سوی دیگر است تا به این وسیله بتوان به اثربخشی قوانین افزود و از مشکلات ناشی از فقدان پشتوانۀ علمی در شکل‫دهی به قوانین کاست. دانشجویان این گرایش می‫آموزند که چگونه بر پایۀ پژوهش‫های آسیب‫شناختی صورت‌گرفته به نقد و ارزیابی سیاست‫های موجود بپردازند و سیاست‫های جدیدی تدوین کنند. برنامۀ بعدی گروه تأسیس یک گرایش جدید با عنوان «مددکاری اجتماعی» با هدف کمک به آسیب‫دیدگان جامعه است. گروه جامعه‫شناسی و علوم‫ اجتماعی نسبت به ارتباط اجتناب‫ناپذیر این رشتۀ دانشگاهی با دیگر شاخه‫های علوم ‫انسانی آگاه است. یک جامعه‫شناس با تاریخ، روان­شناسی، اقتصاد، سیاست، حقوق و ادبیات آشناست و می‫داند که بحث در باب جامعه به معنای بحث در باب یک لحظۀ تاریخی خاص نیست، بلکه جامعه حاصل یک فرایند است. این گروه می‫کوشد این ارتباط را که به سبب اصرار بر تخصصی کردن رشته‫ها و تفکیک آن‌ها از یکدیگر تضعیف شده، بازیابی کند.


اسامي مديران گروه علوم اجتماعي از انتصاب اولين مدير گروه تا به امروز به شرح ذيل مي‏ باشد.

 

اسامي مديران گروه آموزشي علوم اجتماعي از سال 1352 تا به امروز
 

​ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ شروع​

تاریخ خاتمه​

1​

دکتر محمدرضا مظهری

1352/11/30​

1354/07/07​

2​

دکتر محمدمهدی صالحی

1354/07/07​

1355/11/26​

3​

دکتر محمدرضا مظهری

1355/11/26​

اسفند 1357​

4​

دکتر سید محمد سید میرزائی

1358/04/30​

1367/02/04​

5​

دکتر مسعود چلبی

1367/02/06​

1370/11/28​

6​

دکتر سید ابراهیم فیوضات

1370/11/28​

1374/07/26​

7​

دکتر سید محمد سید میرزائی

1374/07/26​

1379/07/02​

8​

خانم فریده ممتاز

1379/07/02​

1384/06/28​

9​

دکتر اکبر مجدالدین

1384/06/28​

1387/02/09​

10​

دکتر مصطفی اجتهادی​

1387/02/09​

1391/11/04​

11​

دکتر مسعود چلبی​

1391/11/04​

1394/02/08

12​

دکتر سهیلا میرشمس شهشهانی​

1394/02/08​

1395/06/24​

13​

دکتر مصطفی اجتهادی​​

​1395/06/24​

1399/07/15

​14

دکتر امیر اکبری قمصری​

1399/0715​

تاکنون​