گروه زبان شناسی

مدیر گروه

دکتر محمدرضا عنانی سراب

مرتبه دانشگاهی: دانشیار

تلفن: 29902482

ایمیل: reza_ananisaran@yahoo.co.uk

Save0051.jpg
گروه زبان‫شناسی در دو مقطع کارشناسی‫ ارشد و دکتری دانشجو می‫پذیرد. دانشجویانی که وارد دورۀ کارشناسی‫ارشد می‫شوند، بیشتر دانش‌آموختگان رشته‫هایی چون زبان و ادبیات فارسی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی و عربی هستند. هدف از برگزاری دورۀ کارشناسی ‫ارشد تربیت دانش‫آموختگانی آگاه در حوزۀ زبان‫شناسی، زبان‫ها و گویش‫های ایرانی است. دانش‫آموختگان در مقطع دکتری در زمینۀ زبان‫شناسی همگانی و گرایش‫هایی چون صرف و نحو، معناشناسی و زبان‫شناسی اجتماعی تخصص پیدا می‫کنند.

از جمله دستاوردهای گروه زبان‫شناسی دانشکدۀ ادبیات و علوم ‫انسانی دانشگاه شهید بهشتی می‫توان به ایجاد گرایش‌های «زبان‫های باستانی ایران» در مقطع دکتری و نیز همکاری استادان متخصص این گروه با دپارتمان آموزش زبان فارسی (آزفا) اشاره کرد. این گروه بر آن است تا در صورت امکان از حضور این استادان برای ایجاد رشته‫های جدیدی چون ایران‫شناسی و نشانه‫شناسی (مشترک با گروه زبان و ادبیات فرانسه) بهره‫مند شود. علاوه بر این، استادان و دانشجویان گروه به پژوهش در زمینه‫هایی مانند بررسی گویش‫های ایرانی (به ‫ویژه گویش‫های در معرض خطر) و فرهنگ‌نگاری علاقه‫مندند.

دانش دانش‌آموختگان این گروه در حوزه‫هایی چون زبان‫شناسی همگانی، زبان‫‌شناسی تاریخی، ساختار تاریخی زبان فارسی و دیگر زبان‫ها، گویش‫های ایرانی، خوانش و فهم متون‫ کهن زبان‫های ایرانی، فهم درست متون و تحلیل داده‫های حقوقی و تحلیل داده‫های رایانه‫ای، آنان را قادر می‫سازد در مراکز و سازمان‫های متفاوتی چون فرهنگستان زبان و ادب فارسی، میراث فرهنگی، مراکز گوناگون آزفا و آموزش و پرورش مشغول به‫ کار شوند.