صفحه اصلی
قابل توجه کاربران اینترنت دانشگاه
  • 506 مشاهدات

بدین وسیله به اطلاع کاربران اینترنت دانشگاه میرساند، اینترنت در مورخ 1397/11/16 از ساعت 02 الی 8 صبح دچار اختلال می باشد.