صفحه اصلی
قابل توجه کاربران ایمیل دانشگاه
  • 459 مشاهدات

 بدین وسیله به اطلاع کاربران محترم ایمیل دانشگاه میرساند، سرویس ایمیل، در روز پنجشنبه مورخ 97/10/27 از ساعت 18 الی 20 به منظور انجام امور نگهداری دچار اختلال می باشد.