صفحه اصلی
قابل توجه کاربران شبکه دانشگاه
  • 1442 مشاهدات

بدین وسیله به استحضار می‎رساند به منظور انجام امور نگهداری مرکزداده‎ها، کلیه سرویس‎های مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات از ساعت ۹ صبح مورخ ۹۹/۰۱/۰۷ الی ۹ صبح ۹۹/۰۱/۰۹  دچار اختلال خواهد بود.