صفحه اصلی
قابل توجه کاربران سامانه اتوماسیون اداری و مالی
  • 2272 مشاهدات

به اطلاع کاربر​​ان اتوماسیون اداری و مالی دانشگاه می رساند به منظور انجام برخی تغییرات نرم‎ افزاری، سامانه اتوماسیون اداری و مالی دانشگاه روز سه شنبه مورخ  1399/11/14 از ساعت 15:00 تا 17:00 خارج از دسترس خواهد بود.

افزودن نظرات