صفحه اصلی
آقای دکتر کیوان ناوی در فهرست يك درصد برترِ پژوهشگرانِ پراستنادِ جهان
  • 9132 مشاهدات
آقای دکتر کیوان ناوی استاد دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر و عضو وابسته پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی در فهرست يك درصد برترِ پژوهشگرانِ پراستنادِ جهانقرار گرفتند.

 هر سال پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بر اساس مقاله‌های پژوهشگرانِ ایرانیِ منتشر شده در نشریه‌های پایگاه WOS اقدام به اعلام فهرست پژوهشگرانِ ايرانيِ حاضر در ليستِ يك درصدِ برترِ پژوهشگرانِ پراستنادِ جهان مي‌نمايد.

ضمن تبريك به اين ایشان، امید است در پرتو عنایات الهی و به برکت تلاش‌های خالصانه و مساعی عالمانه این دانشمندان شاهد افزایش سهم دانشگاه در تولید علم و فناوری و پیشرفت چشمگیر ایران اسلامی در عرصه‌های علمی و پژوهشی جهان باشیم.