رویدادهای پژوهشکده علوم شناختی و مغز

اخبار پژوهشکده

چگونه برای امتحانات آماده شویم؟ توصیه ­هایی از روان­شناسی شناختی

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

بازدید 254
آقای دکتر کیوان ناوی در فهرست يك درصد برترِ پژوهشگرانِ پراستنادِ جهان

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

بازدید 285
اختتامیه اولین فستیوال توانبخشی شناختی

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

بازدید 330

اطلاعیه ها

اطلاعیه جدید زمان و نحوه مصاحبه داوطلبان دکترا پژوهشکده علوم شناختی

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

اطلاعیه جدید در خصوص مصاحبه داوطلبان دکترا پژوهشکده علوم شناختی و مغز

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

کنگره ، همایش ها و کارگاه های آموزشی