صفحه اصلی
فراخوان ایده نوآورانه و جذب تیم در مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی
  • 1150 مشاهدات
ایده نوآورانه و جذب تیم در مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری 

🔻حامیان:

🔸مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری

🔸پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

 🔻حمایتهای مرکز نوآوری از تیم های منتخب:

1- فضای کار اختصاصی و اشتراکی

2- منتورینگ و گروه های مشاوره

3- حمایت مالی از تیم های منتخب

4- دوره های آموزشی خصوصی

5- استقرار در شتابدهنده

6- سرمایه گذاری در طرح

 

🔻آدرس پیج های اینستاگرامی برای ثبت نام اولیه:

  https://instagram.com/Innovation_centerhss

 https://instagram.com/dr_sadabad

افزودن نظرات