صفحه اصلی
گفت وشنود پيرامون پروژه هاي مسکوني درکنار دکتر محمد اسماعيل فدائي نژاد عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي
  • 472 مشاهدات

اداره روابط عمومي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي کند:

 

گفت وشنود پيرامون پروژه هاي در دست اقدام

توسط دکتر محمد اسماعيل فدائي نژاد

رئيس تعاوني مسکن کارکنان دانشگاه

زمان سه شنبه از ساعت 15/30 تا 17

لينک ورود به صورت مستقيم

https://sbu.ac.ir/webinar

افزودن نظرات