صفحه اصلی
تشکیل جلسه شورای دانشگاه در دانشکده مدیریت وحسابداری
  • 728 مشاهدات

جلسه شورای دانشگاه با  حضور دکترنصیری، رئیس محترم دانشگاه و هیات رئیسه محترمشان در دانشکده مدیریت و حسابداری در تاریخ 99/12/13 ساعت 9 صبح بصورت همزمان و آنلاین با حفظ پروتکل های بهداشتی، برگزار می گردد. از اساتید محترم تقاضا می شود جهت ورود به محیط جلسه از طریق پیوند lmsplus.sbu.ac.ir  اقدام نمایند.

دانشکده مدیریت و حسابداری/تالار اعلانات/جلسه آنلاین شورای دانشکده مدیریت و حسابداری

افزودن نظرات