صفحه اصلی
آیین دید و بازدید نوروزی مجازی در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
  • 357 مشاهدات

یکشنبه 15 فروردین 1400 آیین دید و بازدید نوروزی مجازی در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار شد. در این آیین، دکتر محمد علی مظاهری، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دکتر فریبا زرانی معاون آموزشی، دکتر محسن دهقانی معاون پژوهشی و مدیران گروههای روانشناسی، علوم تربیتی، مشاوره و علم اطلاعات و دانش شناسی، رئیس مرکز نوآوری دانشکده و رئیس مجموعه آزمایشگاههای دانشکده سال جدید را تبریک گفته و برای همه همکاران و اعضای هیئت علمی آرزوی سالی خوب و سرشار از برکت و سلامتی کردند. سپس حاضران مجازی در جلسه، دکتر زین العابدینی، دکتر نجات، دکتر اکبری، دکتر پاکدامن، دکتر شقاقی، دکتر پور ابراهیم، دکتر ذبیح زاده و دکتر عسکری به صحبت و تبریک سال جدید پرداختند. 

در پایان این آیین دکتر شهیدی استاد  گروه روانشناسی، قطعه شعری را در خصوص کوید 19 قرائت نمود. این آیین در ساعت 13 به پایان رسید.

 

افزودن نظرات