صفحه اصلی
معرفی مرکز ارزیابی و توسعه استعداد دانشگاه شهید بهشتی
  • 2366 مشاهدات

مرکز ارزیابی و توسعه استعداد دانشگاه شهید بهشتی در دی ماه۱۳۹۷ با مجوز سازمان اداری و استخدامی، تحت نظارت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی آغاز به کار کرد. 
این مرکز با نظارت اعضای هیات علمی متخصص، تیم های ارزیاب حرفه ای، ابزارهای استاندارد معتبر و پایا تاکنون پروژه های مختلفی را به منظور ارزیابی شایستگی های مدیران و سنجش استعدادهای پرسنل سازمانها به ثمر رسانده است.

 شایان ذکر است دکتر آزاده عسگری، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی مسئول راه اندازی این کانون است.

 

افزودن نظرات