صفحه اصلی
جشنواره معرفی و تجلیل از واحدهای برتر دانشگاه شهید بهشتی در تعامل با روابط عمومی
  • 662 مشاهدات

اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد با هدف ایجاد انگیزه و تقویت روحیه همکاری و تعامل مشترک و سازنده بین واحدهای دانشگاه و توسعه و تعمیق اطلاع رسانی دستاوردها و فعالیت های دانشگاه،"جشنواره معرفی و تجلیل از واحدهای برتر دانشگاه شهید بهشتی در تعامل با روابط عمومی"را با شعار "ارتباطات پویا،موثر و سازنده"از ساعت 11 الی 13 روز دوشنبه تاریخ 27 اردیبهشت 1400 همزمان با روز روابط عمومی برگزار نماید.

 

 

 

 

افزودن نظرات