معرفی هرباریوم


هرباریوم دانشکده علوم و فناوری زیستی در سال 1346 همزمان با تاسیس گروه زیست شناسی فعالیت خود را آغاز نموده است. در این هرباریوم دانشگاهی بالغ بر 14000 نمونه از تیره های متنوع گیاهان عالی شامل نمونه های ارزشمندی از استان های متنوع کشور به ویژه استان تهران، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، همدان، کردستان، کرمانشاه، مرکزی، اصفهان، مازندران، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، اردبیل و نیز فلوردانشگاه شهید بهشتی (320 گونه گیاهی )، فلور شهر تهران نگهداری می گردد. هرباریوم دانشکده علوم و فناوری زیستی هرباریوم دانشکده علوم زیستی به عنوان ستاد و دبیرخانه مرکزی اطلس گرده  شناسی گیاهان گلدار ایران می باشد که از سال 1390 در حال راستای شناسایی، تهیه تصاویرالکترونی، نگارش شرح گرده شناسی و تهیه بانک اطلاعات تاکسونومیک گرده شناسی ایران با همکاری برخی از دانشگاههای داخلی فعالیت می کند. این هرباریوم در طی همکاری با مرکز تحقیقات آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال تهیه اطلس گرده گیاهان تهران با تاکید بر گیاهان آلرژی زا می باشد. به علاوه هرباریوم دانشکده علوم و فناوری زیستی در قالب همکاری علمی بین المللی در راستای آنالیز الگوهای انتشار و حفاظت خویشاوندان وحشی محصولات کشاورزی ایران با دانشگاههای بین المللی همکاری می نماید. برگزاری کارگاه بین المللی مشترک با موزه تاریخ طبیعی وین اتریش از سایر فعالیت بین المللی این هرباریوم می باشد. هرباریوم دانشکده در سطح داخلی با هرباریوم داخلی به مبادله نمونه می پردازد.  هرباریوم دانشکده علوم زیستی با حروف اختصاری HSBUدر فهرست بین الملی هرباریوم های دنیا(http://sweetgum.nybg.org) ثبت شده است.

سرپرست هرباریوم در حال حاضر جناب آقای دکتر احمدرضا محرابیان میباشند .