صفحه اصلی
موفقیت نشریات دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در جشنواره ملی تیتر 12
  • 5771 مشاهدات

🔽 پایان دوازدهمین دوره جشنواره نشریات دانشجویی موسوم به تیتر ١٢ با حضور ١۵٣ دانش‌گاه و به میزبانی وزارت بهداشت  و کسب ٢١ رتبه توسط دانشجویان دانشگاه

🔽 نشریه کاما به مدیر مسئولی محمدعلی رحمانیان
✔️ رتبه اول رسته نشریات سیاسی 

🔽 نشریه سیاه قلم با مدیر مسئولی محمد مصباحی 
✔️ رتبه اول رسته نشریات ادبی

🔽 نشریه روزنه با مدیر مسئولی فاطمه اتوکش 
✔️رتبه دوم در رسته نشریات علمی هنر و معماری 

🔽 نشریه درفش با مدیر مسئولی خشایار رضوی 
✔️ رتبه سوم رسته نشریات علمی علوم انسانی

🔽 نشریه مطالعات شهر و منطقه با مدیر مسئولی امیر قاسمی 
✔️ رتبه سوم در رسته نشریات هنر و معماری

🔽 نشریه بینهایت با مدیر مسئولی محرم نژاد ایرد موسی 
✔️ رتبه سوم در رسته نشریات علمی علوم پایه 

🔽 نشریه ساروج با مدیر مسئولی امیرعلی شیخ الاسلام زاده 
✔️شایسته تقدیر در رسته نشریات علمی فنی و مهندسی


🔽مهدی خطیب دماوندی از نشریه هفت تیر

✔️ رتبه اول در رسته تیتر

🔽 عباس غیرتی آرانی 
✔️ رتبه اول در رسته مقالات علمی فنی و مهندسی 

🔽 نیره موسوی  از نشریه ارغوان

✔️ شایسته تقدیر در رسته مصاحبه

🔽 فاطمه نصیری راد   از نشریه درفش

✔️ رتبه دوم در رسته مقاله دینی قرآنی

🔽 محمد جواد محسنی  از نشریه درفش

✔️ شایسته تقدیر در رسته مقاله اقتصادی

🔽 محمد جواد محسنی  از نشریه درفش

✔️ رتبه دوم در رسته مقاله اجتماعی

🔽 مریم رضا زاده از نشریه کاما

✔️ شایسته تقدیر در رسته مقاله فرهنگی

🔽 محمدرضا طیبی از نشریه سیاه قلم

✔️ رتبه دوم در رسته مقاله هنری

🔽 شقایق ادیب امینی  از نشریه پالس

✔️ شایسته تقدیر در رسته مقاله علمی علوم انسانی

🔽 زهرا شیری   از نشریه چرتکه

✔️ رتبه سوم در  رسته مقاله علمی علوم انسانی

🔽 نگین هل عطایی از نشریه روزنه 

✔️ رتبه سوم در  رسته مقاله علمی هنر و معماری

🔽 امیر علی شیخ الاسلام زاده از نشریه ساروج

✔️ رتبه دوم در  رسته مقاله علمی فنی و مهندسی

🔽 علیرضا آقا ابراهیمی  از نشریه طلوع 

✔️ رتبه دوم در  رسته عکس

🔽 حمید روحی
✔️ شایسته تقدیر در رسته صفحات اینستاگرام


🌷🌷 به همه دانشجویان عزیز در عرصه نشریات دانشجویی به خصوص دوستانی که حائز رتبه  شدند، عرض تبریک داریم.
 

افزودن نظرات