نقشه سایت

 

      ​​ حوزه ریاست​ 

​حسین مقیسه (صادقی)

​مدیر اجرایی​

​29902256

مرتضی مرتضوی

مسئول دفتر ریاست

29902527

22431785 فکس

​مریم میرزایی

مسئول دبیرخانه

 

29902530

​ آموزش

پری پناهی

مسئول آموزش

29902529

 

         منصوره ملکی ​

 

سمیه زیرک

​کارشناس(کارشناسی گروه معارف اسلامی) ​

 

کارشناس(کارشناسی گروه معارف اسلامی)

29902274​​

 

29905674

           

زهرا میرزایی گودرزی

 

کارشناس ( تحصیلات تکمیلی  گرایش های تاریخ و تمدن ملل اسلامی - فقه سیاسی -مدرسی معارف اسلامی)

 

29905672

محمد مهدی حدیقه

کارشناس ( تحصیلات تکمیلی گرایش های فلسفه و کلام- ادیان و عرفان)

 

29905673

پژوهش

بهنام ملکی                                                       کارشناس پژوهشی                                                                 29902262                            

 

مرضیه پیغمبر دوست

 

کتابدار

 

 

29902259

 

دفتر مجله آیینه معرفت

سایت دانشکده

 

29905694

 

29905695

 

دبیرخانه همایش مردم سالاری دینی​ 

ثمینه ریاحی

مسئول دبیرخانه همایش و فصلنامه مردم سالاری دینی

مسئول سایت دانشکده

29905664