گروه علوم اقتصادی

 
  • برنامه دروس کارشناسی رشته اقتصاد نیمسال اول 401-400 (دانلود)
  • برنامه ترمی دانشجویان ورودی 1400 به بعد(دانلود)

گروه علوم سیاسی

برنامه کارشناسی علوم سیاسی نیمسال دوم 1400-1401 (دانلود)