صفحه اصلی
تبریک به جناب آقای حميدرضا خوانساری (بعنوان کارشناس پژوهش برگزيده)
  • 253 مشاهدات

انتخاب جناب آقای حميدرضا خوانساری  به عنوان کارشناس پژوهش برگزيده دانشگاه از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه در مراسم تقدير از پژوهشگران برگزيده دانشگاه شهيد بهشتی  را به ايشان تبريک عرض نموده و موفقيت، سرافرازی و شادکامی  ايشان را از درگاه خداوند متعال خواستاريم.