صفحه اصلی
وبينارهای علمی مؤسسه تحقیقات آب
  • 495 مشاهدات

مؤسسه تحقیقات آب اقدام به برگزاری وبينارهای علمی در ساعت 10 روزهای دوشنبه هر هفته می نمايد که پوستر معرفی آنها در بخش "اطلاعيه" وب سايت مؤسسه به نشانی wri.ac.ir درج می گردد. علاقمندان می توانند با مراجعه به اين بخش، از وبينارهای مربوطه مطلع و در آنها شرکت فرمايند.

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی عمران، آب و محيط زيست ​​​​​​​

افزودن نظرات