صفحه اصلی
کسب رتبه اول در امتحان ورودی سراسری کارشناسی ارشد توسط صادق خان محمدی
  • 277 مشاهدات

کسب رتبه اول در امتحان ورودی سراسری کارشناسی ارشد  دانشگاهها در رشته مهندسی عمران توسط مهندس صادق‌خان محمدی دانشجوی ورودی مهرماه 1390 رشته مهندسی عمران پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی را به دانشجویان و اساتید این دانشگاه تبریک می گوییم.