صفحه اصلی
رتبه اول مسابقات برنامه نویسی منطقه ای ACM کابل - آبان 1396​
  • 508 مشاهدات

 قهرمانی مسابقات برنامه‌نویسی ACM-ICPC توسط دانشگاه شهید بهشتی