صفحه اصلی
کسب مقام نایب قهرمانی در شاخه های طراحی مبتنی بر GPU  و شاخهHardware/Software CoDesign از چهارمین دوره مسابقات کشوری طراحی سیستمهای دیجیتال آذر ماه 96
  • 454 مشاهدات

کسب مقام نایب قهرمانی در شاخه های طراحی مبتنی بر GPU  و شاخهHardware/Software CoDesign از چهارمین دوره مسابقات کشوری طراحی سیستمهای دیجیتال آذر ماه 96