افراد

کارکنان

دبیرخانه

مدیر اجرایی یوسف برهانی
دفتر ریاست
کارمند دفتر ریاست​​  سمانه عیوض خانی
​آموزش
مسئول اداره آموزش فاطمه زندي
​کارشناس اداره آموزش ​صدیقه مومنی
کارشناس تحصیلات تکمیلی نیلوفر سادات اخوی
کاردان اداره آموزش مریم اصفهانی
معاونت‌هاي پژوهشي و تحصيلات تکميلي
کارشناس دفتر پژوهشی معصومه بهادر بیگی
دفتر مدیر گروههای آموزشی
منشی گروه آموزشی
نسترن سادات صفوی​​
واحد انفورماتیک
سرپرست واحد انفورماتیک محمد پیروزمند
کارشناس واحد انفورماتیک ژاله ترهنده
​​آزمایشگاه
​داریوش ناصح ​طاهر احدنژاد
​​​ ​کتابخانه
​ابراهیم بیضایی ​نیلوفر جوادیان فرزانه
​کنفرانس ها