​​کارشناسی

چارت رشته مهندسی کامپیوتر ورودی 99 - زوج 

چارت رشته مهندسی کامپیوتر ورودی 99 - فرد چارت رشته مهندسي كامپيوتر-ورودي 95به بعد (گروه 1 ) 

​چارت رشته مهندسي كامپيوتر-ورودي 95به بعد (گروه 2 )

​لیست دروس پیشنهادی برای کارشناسی مهندسی کامپیوتر ورودی 95 به بعد

​​​دانلود

جدول درسی مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار

جدول درسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

چارت مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار

چارت مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار​​​

سرفصل برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته مهندسی کام​پیوتر در چهارگرایش

 

کارشناسی ارشد

برنامه آموزشی دوره کارشناسی​ ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات

دانلود

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر

دانلود

​برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

دانلود

​برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی

دانلود​​​

 

 

دکتری

برنامه آموزشی دوره دکتری مهندسی کامپیوتر

دانلود​