روند نماهای کارشناسی 

پذیرش وخدمات آموزشی​​ 

دانلود​

انتخاب واحد​

​دانلود​​

پروژه

دانلود​​

فارغ التحصیلی

دانلود​​

دریافت مدرک​

​​دانلود​

​سنوات

​​دانلود​

 

   کارآموزی

تقویم​

دانلود

​فرم شماره 1-درخواست کارآموزی

دانلود​

فرم شماره 2-​درخواست ثبت شرکت

​دانلود

​فرم شماره 3-معرفی نامه

​دانلود

فرم شماره 4-​تعیین محل کارآموزی

دانلود​

​فرم شماره 5-گزارش فعالیت

دانلود​

​فرم شماره 6-ارزیابی

دانلود​

فایل اکسل لیست شرکتهای تایید شده​

دانلود

شیوه نامه نگارش گزارش کارآموزی​

​دانلود

​​​​​ ​​​​​ ​​​فرم های کارشناسی مهندسی کامپیوتر​​

فرم پروژه لیسانس​​ 

دانلود​​​

راهنمای تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل​

دانلود​​

راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل​​

دانلود​

راهنمای ثبت و تأیید خروج از کشور​​

​دانلود​​​​

راهنمای پذیرش غیرحضوری دانشجویان جدیدالورود کارشناسی​​

​​دانلود​​​

راهنمای ارسال مدارک در سیستم برای اخذ مدرک تحصیلی

​​دانلود​​​​​

راهنمای در خواست مرخصي تحصيلي و حذف ترم

​دانلو​د​

​فرم گواهی تآیید معدل و رتبه

​​دانلود​​

​​​تقاضانامه انصراف از تحصیل دائم دانشجویان

دانلود​​​​​​

فرم تقاضاي حذف تک درس​

​کمیسیون موارد خاص

فرم انتخاب واحد به صورت میهمان​ تکدرس در دانشگاه دیگر​

​​ ​فرم انتخاب واحد به صورت میهمان​ در دانشکده دیگر
​​دانلود​​​​​​
​فرم تقاضای مهمان کامل
​​دانلود​​​​​​
​فرم تقاضای انتقال و تغییر رشته

شیوه نامه نگارش گزارش پروژه کارشناسی​​

 

 

روندنماهای کارشناسی ارشد

پذیرش وخدمات آموزشی​

​دانلو​د

انتخاب واحد​

دانلود

سمینار اخذ شده در نیمسال دوم​

دانلود

سمینار اخذ شده در نیمسال سوم​

دانلود

آموزش محور​

دانلود

دفاع​

دانلود

فارغ التحصیلی​

دانلود

دریافت مدرک​

دانلود

سنوات

دانلود​​​​​فرم های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

                                                                                        ​

        

اطلاعیه دفاع پایان نامه       


دانلود

​​​​​دستورالعمل اجرایی برای دانشجویان ورودی 88 به بعد

دانلود

راهنمای تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود

شیوه نامه تدوین گزارش سمینارهای کارشناس​ی ارشد

دانلود

صفحات پیوست پایان نامه 

دانلود 

فرم اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

دانلود
 

فرم تعریف موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

​فرم تعیین استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم تعیین داوران پایان نامه کارشناسی ارشد

 ​

تمدید سنوات ترم 5​

 ​دانلود

فرم چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد​

دانلود ​​

​​فرم سمینار کارشناسی ارشد

دانلود​

​فرم درخواست انتخاب دوره کارشناسی ارشد  آموزش محور

دانلود

راهنمای بارگذاری پایان نامه و رساله در سامانه گلستان​

​​دانلود

​راهنمای تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل

​​دانلود

​راهنمای ثبت و تأیید خروج از کشور

​​دانلود

راهنمای درخواست دفاع​

​​دانلود

​راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

​​دانلود​
​​

راهنمای پذیرش غیرحضوری دانشجویان جدیدالورود تحصیلات تکمیلی​

دانلود​​

راهنمای ارسال مدارک در سیستم برای اخذ مدرک تحصیلی​

​دانلود​

فرم تقاضای حذف تک درس  

​دانلود​​

​فرم اطلاعات

دانلود​​

​فرم درخواست تاییدیه مقطع تحصیلی قبل

دانلود​​​

​مقررات کار دانشجوئی موظف در دوره کارشناسی ارشد

دانلود​​​​

​کمیسیون موارد خاص

دانلود​​​​​

​فرم انتخاب واحد به صورت میهمان​ در دانشکده دیگر

​دانلود​​​​​

​​فرم انتخاب واحد به صورت میهمان​ در دانشگاه دیگر​

​دانلود

 

روندنماهای دکتری

 

 
                                          پذیرش وخدمات آموزشی                                               دانلود
انتخاب واحد​ دانلود
آزمون جامع دانلود
گزارش پیشرفت دانلود
دفاع دانلود
فارغ التحصیلی​ دانلود
دریافت مدرک​ دانلود
سنوات دانلود​

فرم های دکتری مهندسی کامپیوتر  

اطلاعیه دفاع نهایی از رساله ​ دانلود
آیین نامه داخلی دانشجویان دکتری ​​​دانلود
فرم درس­های پیشنهادی دوره دکتری​ ​​دانلود​​
فرم تعیین استاد راهنمای دانشجویان دکتری​ ​​​​دانلود
​​فرم اعلام آمادگی آزمون جامع دانلود​​​
​فرم پیشنهاد اولیه رساله دکتری ​​دانلود​​
فرم تعیین داوران پیشنهاد رساله دکتری​​ ​​دانلود​​
گزارش پیشرفت رساله دکتری​ ​​دانلود​​
​فرم گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان بورسیه​ دانلود
دستورالعمل اجرایی شیوه نامه فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت (داخل کشور)​ ​دانلود​
فرم ها و مدارک فرصت مطالعاتی​ دانلود
راهنمای تکمیل فرم درخواست بررسی دستاوردهای علمی رساله دکتری​ ​دانلود​
راهنمای تدوین رساله دکتری​ دانلود
​فرم ارزیابی مقالات ​​دانلود
​فرم تایید اتمام رساله دکتری دانلود
فرم تعیین داوران دفاع نهایی از رساله دکتری​ دانلود
​اطلاعیه دفاع نهایی از رساله دانلود
​فرم تمدید سنوات دانلود
فرم صفحات پیوست رساله​ دانلود
فرم چکیده رساله دکتری​ دانلود
راهنمای بارگذاری پایان نامه و رساله در سامانه گلستان​ دانلود
راهنمای بررسی کفایت علمی رساله ​​دانلود
​راهنمای تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل ​​دانلود
راهنمای ثبت و تأیید خروج از کشور​ دانلود
​راهنمای ثبت و تأیید گزارش پیشرفت رساله دانلود
​راهنمای درخواست دفاع دانلود
​راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل​ دانلود
راهنمای پذیرش غیرحضوری دانشجویان جدیدالورود تحصیلات تکمیلی​ دانلود
راهنمای ارسال مدارک در سیستم برای اخذ مدرک تحصیلی​ دانلود
کمیسیون موارد خاص دانلود​
​​فرم انتخاب واحد به صورت میهمان​ در دانشگاه دیگر​ ​​دانلود
​​​​​​فرم انتخاب واحد به صورت میهمان​ در دانشکده دیگر​​ دانلود​​
فرم درخواست تائیدیه مقطع دکتری دانلود​​​