اعضای هیات علمی

صفحه ی اساتید

گروه هوش مصنوعی، رباتیک و رایانش شناختی
 

نام و نام خانوادگی

تلفن

آدرس رایانامه

زمینه تحقیقاتی


دکتر محسن ابراهیمی مقدم 
(آزمایشگاه)

مرتبه: استاد

29904172

m_moghadam@sbu.ac.ir

پردازش تصویر
بینایی ماشین
سیستم های توزیع شده​
 


دکتر مهرنوش شمس فرد
(آزمایشگاه)

مرتبه: دانشیار

29904171​ 

m-shams@sbu.ac.ir


پردازش زبان طبیعی
 مهندسی هستان شناسی
وب معنایی
استدلال و استنتاج هوشمند​
 


دکتر احمد علی آبین

مرتبه: استادیار

29904131​  

a_abin@sbu.ac.ir

داده کاوی
یادگیری ماشین 
شناسایی الگو
 

دکتر یاسر شکفته​

مرتبه: استادیار

 29904106 

y_shekofteh@sbu.ac.ir 


پردازش سیگنال
شناسایی گفتار
تشخیص گوینده و زبان گفتاری
پردازش متن
سیستمهای پویا و آشوب​
 


دکتر علیرضا طالب پور

مرتبه: دانشیار

22431736​

Talebpour@sbu.ac.ir


پردازش تصویر
داده کاوی
متن کاوی
 


دکتر منیره عبدوس

مرتبه: استادیار

29904127​

m_abdoos@sbu.ac.ir


سیستم های چند عامله
 یادگیری ماشین
 


​دکتر حامد ملک​

مرتبه: استادیار

29904106

​      h_malek@sbu.ac.ir  ​​
محاسبات زیستی
هوش محاسباتی
علوم شناختی 
 


​دکتر آرمین سلیمی بدر

مرتبه: استادیار

29904192​​

a_salimibadr@sbu.ac.ir


هوش محاسباتی

 علوم اعصاب محاسباتی
 رباتیک شناختی
سیستم‌های فازی

گروه نرم افزار و سیستم های اطلاعاتی

 

نام خانوادگی

تلفن

آدرس رایانامه

زمینه تحقیقاتی

دکتر حسن حقیقی​
(آزمایشگاه)

29904190

h_haghighi@sbu.ac.ir​​

روش های صوری تولید نرم افزار
آزمون نرم افزار
معماری نرم افزار

 

 

 

 

دکتر رامک قوامی زاده میبدی

29904169

 

r-ghavami@sbu.ac.ir​

شبکه های اجتماعی
طراحی الگوریتم
الگوریتم های گراف
 

دکتر مجتبی وحیدی اصل

29904180

mo_vahidi@sbu.ac.ir​

بازی های کامپیوتری
بازی گونه سازی
واقعیت افزوده
واقعیت مجازی
آزمون و اشکال زدایی نرم افزار
 

دکتر صادق علی اکبری

​29904110 

​s_aliakbary@sbu.ac.ir

​شبکه های پیچیده
شبیه سازی شبکه های اجتماعی 
داده کاوی
 

دکتر محمود نشاطی

​29904110​

​m_neshati@sbu.ac.ir

​تحلیل داده 

بازیابی اطلاعات 
هوش تجاری​
 

 

دکتر فریدون شمس علیئی
(آزمایشگاه 1)
(آزمایشگاه 2)​

29904164​

f_shams@sbu.ac.ir​

معماری نرم افزار
معماری سازمانی 
معماری سرویسگرا​ 

 یکپارچه سازی سرویس
 

دکتر اسلام ناظمی
(آزمایشگاه)​

29904175​

nazemi@sbu.ac.ir​

 سیستم های نرم افزاری تطبیق پذیر
  سیستم های نرم افزار
یکپارچه سازمانی
مهندسی نرم افزار سیستم های بزرگ
 

دکتر علیرضا شاملی سندی
(آزمایشگاه)

29904196​

a_shameli@sbu.ac.ir​

​امنیت اطلاعات
ابر محاسبات
مهندسی نرم افزار
 'گروه معماری کامپیوتر و شبکه

 

نام خانوادگی

تلفن

آدرس رایانامه

زمینه تحقیقاتی

دکتر قاسم جابري پور

24509420

jaberipur@sbu.ac.ir


 

دکتر علی جهانیان

29904188

jahanian@sbu.ac.ir


 

دکتر دارا رحمتی

۲۹۹۰۴۱۱۰​  

d_rahmati@sbu.ac.ir


 

دکتر فرشاد صفائی سمنانی

 29904183 

f_safaei@sbu.ac.ir 


 

دکتر مقصود عباسپور

29904173

Maghsoud@sbu.ac.ir


 

دکتر سیدحسین عطارزاده نیاکی

29904106

h_attarzadeh@sbu.ac.ir

 

دکتر حمیدرضا مهدیانی

29904144

mahdiani@gmail.com ​​ 
 

دکتر کیوان ناوی

29902286

​​navi@sbu.ac.ir

 
دکتر راضیه سالاری فرد 29904127 r_salarifard@sbu.ac.ir مهندسی رمزنگاری
امنیت سخت افزار
ارزیابی ماژول های رمزنگاری