ردیف

​نام و نام خانوادگی

​سمت

​شماره تماس

1​

  آقای مهدی غلامی​

​مدیر اجرایی

​29902899

2​

​آقای پیمان میرزایی

​مربی -کارشناس ارشد شیمی آلی

29903020​

3​

خانم سهیلا نادری​

​مربی -کارشناس ارشد شیمی آلی

29902763​

4​

خانم مهناز نصیری اقدم​

​مربی -کارشناس ارشد شیمی آلی

29902624​

5​

آقای  مصطفی جعفری​

​کارشناس آزمایشگاه تجزیه 1 و2

29903091​

6​

خانم سوزان منصوری​

​کارشناس آزمایشگاه تجزیه دستگاهی

29902624​

7

خانم شهلا کهن خاکی ​

​مسئول دفتر رئیس  دانشکده

029902890

 

 

8​

 

کارشناس ارشد آزمایشگاه​

29902624​

9​

آقای محمد لندرانی​

کارشناس ارشد آزمایشگاه​

29902850

10

خانم طاهره نصرتی​

​تکنسین آزمایشگاه شیمی معدنی

29903269

11

آقای ولی الله جعفرزاده​

تکنسین آزمایشگاهها​

29902904​

12

آقای حسن فرحزادی​

​تکنسین آزمایشگاه تجزیه دستگاهی

29902624​

13

​خانم افسانه آزادی

​کارشناس کتابخانه

29902893​

14

​آقای نورعلی عباسی

 کارپرداز​

29903093​

15​

آقای علی عباسی​

کارمند دبیرخانه​

29903106​

16

خانم نوشین سلطانی​

​رئیس اداره آموزش و کارشناس تحصیلات تکمیلی

​29902717

17

​خانم الهام کلانتری

​کارشناس آموزشی

​29902717

​18

​خانم سکینه عرب عامری

​کارشناس پژوهشی

29903271​

​19

​خانم نازی نعمتی

​کارشناس برنامه ریزی آموزشی

29903256​

20

 

 

0​

21

​خانم مریم فومژی

​مسئول دفتر گروه ها

29903268و29903269​

​22

خانم مهسا رضی زاده

​کارشناس انفورماتیک و مسئول وب سایت

29903092

​23

​آقای نادر پورجعفر

​خدمات

29903258​

​24

​آقای سجاد  قربانی

​خدمات

29903258​

​25

​آقای محمد چگینی

​خدمات

​29903258

26

آقای محمد شورورزی​

خدمات​

29902823​

 ​