جدیدترین اخبار معاونت

اطلاعیه ها

گذراندن دوره کارورزی به صورت آنلاین در دانشگاه شهید بهشتی

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

جدب پژوهشگر پسا دکتری دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

وبینارهای هفته دوم رویدادهای معاونت پژوهشی دانشکده علوم تربیتی

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت برگزار می شود

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

نشریات و مجلات معاونت