صفحه اصلی
محل برگزاري آزمون هاي پايان نيمسال 1401-1400
  • 12019 بازدید

بدين وسيله به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند،

محل برگزاري آزمون هاي پايان نيمسال 1401-1400 مرکز آموزش الکترونيکي به شرح ذیل می باشد، لطفا جهت ملاحظه محل برگزاري آزمون ها مطابق با رشته تحصیلی به فایل پيوست مراجعه فرماييد:

دانشکده اقتصاد

دانشکده برق

دانشکده علوم تربیتی

دانشکده علوم ریاضی

دانشکده عمران

دانشکده کامپیوتر

دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشکده مکانیک

افزودن نظرات