صفحه اصلی
قابل توجه دانشجویان ورودی سال 1398 مقطع کارشناسی ارشد
  • 72113 بازدید

قابل توجه دانشجویان ورودی سال 1398 مقطع کارشناسی ارشد

بر اساس دستور رئیس محترم دانشگاه مورخ  1400/11/24 مقرر گردید،

«با توجه به شرایط خاص ناشی از همه گیری ویروس کووید-19 در چهار نیمسال گذشته، با رعایت شرایط مندرج در فایل پیوست، دانشجو بتواند تقاضای حذف یکی از نیمسال های که در آن صرفا پایان نامه با نمره ناتمام دارد را ارائه نماید.»

خواهشمندیم برای کسب اطلاعات بیشتر به فايل پیوست مراجعه فرماييد.

دانلود فایل
افزودن نظرات