صفحه اصلی
تمديد مهلت پذيرش غيرحضوری و انتخاب واحد از پذيرفته شدگان مقطع کارشناسي ارشد سال 1400
  • 106040 بازدید

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان ورودی جدید میرساند.
   جهت مشاهده زمان تمديد مهلت پذيرش غيرحضوری و انتخاب واحد از پذيرفته شدگان  مقطع کارشناسي ارشد سال 1400خواهشمندم فايل ضميمه را مطالعه فرماييد.

 

دانلود فایل
1 نظر