کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع« هرمنوتیک» برگزار می شود
  • 2213 بازدید

کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع« هرمنوتیک» از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

کارگاه آشنایی با هرمنوتیک؛ روش‌ها، رویکردها و مکاتب؛ در قالب سلسله کارگاه‌های دانش افزایی دفتر هم‌اندیشی استادان دانشگاه شهید بهشتی و  با ارائه دکتر واعظی، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در چهار جلسه ارائه خواهد شد.

​​​​​​​به شرکت کننندگان گواهی حضور در کارگاه ارائه می شود.

 

افزودن نظرات