صفحه اصلی
شرایط اسکان خوابگاه برای دانشجویان روزانه غیربومی مقاطع تحصیلات تکمیلی در تابستان 1401
  • 963 بازدید

مدیریت خدمات دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در اطلاعیه‌ای شرایط پذیرش و اسکان خوابگاه برای دانشجویان روزانه غیر بومی مقاطع تحصیلات تکمیلی در ایام تابستان 1401 را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

​​​​​​​

حسب مصوبات هئیت رئیسه دانشگاه، به اطلاع دانشجویان روزانه غیر بومی تحصیلات تکمیلی که برای تکمیل فعالیت های تحقیقاتی، پژوهشی نیاز به حضور در دانشگاه و خوابگاه در ایام تابستان 1401 را دارند و ضرورت حضور آنها در ایام تابستان  مورد  تأیید استاد محترم راهنما و معاون محترم آموزشی دانشکده/پژوهشکده  باشد، می رساند مطابق با شرایط و فرآیند ذیل از  یکم تا چهارم تیر ماه 1401  نسبت به ارائه درخواست خود از طریق  پیشخوان خدمت سیستم جامع گلستان اقدام نمایند.

شرایط واگذاری:

1. دانشجویان روزانه غیر بومی مقطع دکتری واجد شرایط که آزمون جامع پژوهشی را با موفقیت گذرانده  باشند.

2. دانشجویان روزانه غیر بومی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1400 دارای پروپوزال مصوب  ثبت شده در سیستم گلستان

تذکر:  این‌دسته از دانشجویان در طول تحصیل امکان استفاده یک تابستان از خوابگاه را خواهند داشت.

3. دانشجویان روزانه غیر بومی مقطع کارشناسی ارشد ورودی 99 دارای پروپوزال مصوب  ثبت شده در سیستم گلستان  با ارائه تعهد مبنی بر عدم تقاضای خوابگاه برای نیمسال اول 1402-1401

فرآیند  ارائه درخواست دانشجویان  از طریق پیشخوان در سیستم جامع گلستان

ورود به پیشخوان خدمت سیستم جامع گلستان و انتخاب " درخواست بررسی مسائل خوابگاهی " ¬  درخواست جدید  ¬ ثبت درخواست دانشجو    ¬ تکمیل فرم تعهد و ارسال آن( در صورت لزوم) ¬  تایید و ارسال درخواست برای استاد راهنمای مربوطه  ¬  اعلام نظر استاد راهنما مبنی بر الزام حضور دانشجو در دانشگاه و ضرورت اسکان در خوابگاه و ارسال برای معاون آموزشی دانشکده/ پژوهشکده ¬ تایید معاون آموزشی دانشکده/ پژوهشکده، ارسال به امور خوابگاه ها¬  بررسی درخواست از طرف امور خوابگاه ها  و اعلام نتیجه مطابق با بند 3 نکات مهم

تذکر: با توجه به اینکه درخواست های ارائه شده حسب فرآیند فوق پس از تایید معاون آموزشی به امور خوابگاه ها ارسال می گردد بنابراین  لازم است دانشجویان قبل از اتمام مهلت مقرر،  پیگیری لازم  مبنی بر  تایید و ارسال درخواست خود  را در هر مرحله تا مرحله ارجاع به کارشناس امور خوابگاه ها بعمل آورند.

نکات مهم

  1. خوابگاه ها از تاریخ 15  لغایت 26 شهریور برای پاکسازی ، سمپاشی و آماده سازی نهایی برای سال تحصیلی جدید بطور کامل تعطیل خواهد بود .
  2.  بازه اسکان تابستان پس از پایان نیمسال دوم  لغایت 14 شهریور ماه می باشد لذا تاریخ دفاع از پایان نامه / رساله حداکثر تا این تاریخ تنظیم گردد.
  3. دانشجویانی که درخواست آنها  مورد موافقت قرار گرفته لازم است از تاریخ 08/04/1401 از طریق گزارش 2570 از محل خوابگاه اختصاص یافته مطلع و طی ساعات اداری و حداکثر تا تاریخ   20 تیر 1401  جهت تحویل اتاق به مسئول خوابگاه مربوطه مراجعه نمایند. در صورت عدم اختصاص خوابگاه، شایسته است مطابق با اطلاعیه قبلی نسبت  به تسویه و تخلیه خوابگاه اقدام گردد.
  4. واگذاری خوابگاه  منوط به دارا بودن شرایط اعلامی می باشد و صرف ارائه  درخواست،  حقی برای دریافت خوابگاه ایجاد نمی نماید.
  5. در صورت موافقت با اسکان، تحویل اتاق تخصیص یافته منوط به تسویه حساب و تعیین تکلیف بدهی های خوابگاه است.

 با توجه به محدودیت فضای در نظر گرفته شده، شایسته است سایر دانشجویان فاقد شرایط تحصیلات تکمیلی و دانشجویان مقطع کارشناسی از مکاتبه و مراجعه جهت دریافت خوابگاه خودداری نمایند.

افزودن نظرات